När på dygnet startar oftast en förlossning?

Enligt en studie som undersökte data från över 5 miljoner förlossningar så startar en förlossning oftast mellan midnatt och klockan 06 på morgonen.

Förutsatt att man räknar bort planerade kejsarsnitt, som oftast sker en veckodag på förmiddagen.

De undersökte också vilken veckodag som flest förlossningar startar på.

I den här artikeln kollar vi på vad studien kom fram till, och vilken dag och tid på dygnet som en förlossning oftast startar på.

Vilken veckodag och vilken tid startar oftast en förlossning?

Vi kommer titta på spontana förlossningar, alltså där förlossningen startade av sig själv. Även fast studien också undersökte kejsarsnitt och igångsättningar så är det inte lika intressant för oss. Det beror på att man kan planera när de skall ske.

Vilken veckodag startar oftast en förlossning?

Det finns ingen jättestor skillnad i vilken dag i veckan förlossningar startar. Men det finns en skillnad.

Studien såg att fler förlossningar startade på veckodagar jämfört med helger och högtider. Uppskattningsvis föddes 7% färre barn på juldagen än en genomsnittlig veckodag.

Allra flest bebisar föddes på onsdagar, torsdagar och fredagar.

Skillnaden mellan veckodagarna var väldigt små, ungefär 1-2%.

Vilken tid på dygnet startar oftast en förlossning?

Av de spontana förlossningarna i studien så startade de flesta mellan klockan 01 och 07.

Högst andel förlossningar skedde klockan 04.

Omkring klockan 16-17 skedde det minst förlossningar.

Sammanfattning

Svaret på frågan är att en förlossning oftast startar klockan 04 på natten en veckodag.

Dock så är skillnaderna små, så det går inte att räkna med att din förlossning också kommer göra det.

Men nu vet du i alla fall vad som är vanligast.

när på dygnet förlossning

Andra resultat från studien

Studien är utförd av engelska forskare som har tittat på statistik från strax över 5 miljoner födslar i England mellan 2005 och 2014. De tittade på ifall man kunde se ett mönster i när förlossningar skedde i förhållande till tid på dygnet och veckodag.

Födslarna delades upp i spontana, igångsättningar, planerade kejsarsnitt och akuta kejsarsnitt.

Igångsättningar

För igångsättningar kunde man se att det vanligaste var att förlossningen startade klockan 23 på kvällen. Den vanligaste dagen var fredagar, och dagen med minst förlossningar var måndagar.

Planerade kejsarsnitt

De allra flesta planerade kejsarsnitt skedde på veckodagar mellan klockan 09 och 12. Väldigt få skedde efter klockan 17 och ännu färre på helger.

Det är egentligen inte så överraskande, eftersom de planeras när bemanningen på sjukhusen är som högst.

Den vanligaste dagen för planerade kejsarsnitt var måndagar.

Akuta kejsarsnitt

Intressant nog så såg man att akuta kejsarsnitt följer samma mönster som planerade kejsarsnitt. De flesta akuta kejsarsnitt gjordes mellan 09 och 12 på veckodagar.

Däremot så såg man att det skedde fler akuta kejsarsnitt andra tider, och även på helger.

Trots det så var de vanligaste dagarna måndagar och tisdagar.

Tidiga och sena förlossningar

Forskarna undersökte också om det gjorde någon skillnad ifall barnen föddes tidigt eller sent.

Det visade sig att det inte fanns så mycket skillnader mellan tidiga och sena förlossningar.

Ytterligare en intressant upptäckt var att barn som föddes för tidigt med spontan förlossning inte följde samma mönster som de andra.

De tidiga födslarna skiljde sig inte varken på tid på dygnet eller veckodag. Det skedde lika många på helger som veckodagar.

Läs mer: Mammaledig – 15 saker att göra på dagarna

Lämna en kommentar